Publicerad 160227

97-procentsamhället

goran_sv2016Segregation är ett samhällsproblem som har fått förnyad aktualitet, men är långt ifrån något nytt i Sverige. Mellan de bägge världskrigen växte det fram en arkitektonisk strömning som kallades modernismen. Människor skulle bo på ett ställe, jobba på ett annat, handla på ett tredje och förflytta sig på ett fjärde. Tanken var också att arbetare skulle bo på ett ställe och medelklassens tjänstemän på ett annat. Denna modernism ledde så småningom till det så kallade miljonprogrammet, och verkligen förmådde skilja samhällsklasserna åt.

Denna frammanade segregation ledde bland annat till att en oro bland de styrande. De var inte säkra på att deras verklighet speglade deras stridsrop: Alla ska med. Oron yttrade sig i talet om tvåtredjedelssamhället, och en situation där en tredjedel av befolkningen kom på efterkälken för att de inte följde samhällsdebatten och inte heller tog del av de så kallade ”elitmedierna”.

Men som så många gånger förr tog folket sin egen väg. De som till en början var hänvisade till betongförorterna vägrade att stanna. Innevånarna flyttade så snabbt det gick till småhus och kvartersstäder – som alla samhällsskikt i alla tider har prefererat.

Motsvarande utveckling kunde noteras inom media. Visst har det blivit så att två tredjedelar drygt av alla svenskar använder traditionella medier en vanlig dag. Men faktum är att nästan alla tar del av nyhetsflödet en vanlig dag. Enligt Novus är det så många som 97 procent av befolkningen.

Det är ett kvitto på att de flesta håller sig informerade, vilket det också finns skäl att göra. Många påverkas ju av senare års segregation, ökade inkomstskillnaderna mellan dem som har jobb och dem som är bidragsberoende, svag anknytning till jobb och samhälle bland den fjärdedel av befolkningen född utomlands eller med utlandsfödda föräldrar och inte minst att genomströmningen i miljonprogramsområdena har klingat av.

Det är redan två av tre vuxna som surfar via mobilen en vanlig dag för att där ta del av såväl traditionella som alternativa och sociala medier. Lägg till de fyra miljoner som surfar via dator, två miljoner som använder internet via surfplatta plus alla barn och unga med tillgång till internet så handlar det snarare om ett 99 procentssamhälle.

Bara en procent står utanför, och det är ingen tillfällighet att motorcykelgängen tatuerar in 1% för att markera just det.

Fotnot: Indikat Media publicerar för första gången en rättvisande sammanställning av räckvidden för alla medieslag. Orvesto Konsument är källan och data finns här.


Tidigare Alla artiklar

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image